VİDEO1

Yapım Aşamasında

Toplumda demokrasinin kurumsallaşmasının, başta kadınlar olmak üzere, toplumun tüm kesimlerinin ekonomik, siyasal ve sosyal yaşama aktif olarak katılımının sağlanmasıyla olanaklı olacağı, dolayısıyla kadınların yaşamın her alanında kendini ifade edemediği bir toplumda demokrasinin kalıcı olamayacağı gerçeğinden hareketle, dernek aşağıda belirtilen amaçları gerçekleştirmek için kuruldu. Bu amaçları gerçekleştirirken düşünde inanç ve ifade özgürlüğünü esas alarak başta cinsiyet olmak üzere her türlü ayrımcılığa karşı duruyor. 

Denge ve Denetleme Ağı'na katıldık çünkü...

Değişik konularda faaliyet gösteren kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, destek vermek ve bu konuda faaliyet gösteren diğer dernek ve organizasyonlarla yasalarla belirlenen birlikler kurmak için...